McKelvey Celtic vs Malahide Utd

McKelvey Celtic vs St Ita’s FC

McKelvey Celtic vs Corduff FC

McKelvey Celtic vs Dunboyne AFC

McKelvey Celtic vs Ely Woodlawn

Real Transilvania vs Cottage Cel

McKelvey Celtic vs Raheny United (B)

McKelvey Celtic vs Portrane Ath

McKelvey Celtic vs Glenville

McKelvey Celtic vs Chanel SSC