Ballyfermot Utd vs Lazio FC

Ballyfermot Utd vs Tallaght Town

Ballyfermot Utd vs St Marys Boys

Ballyfermot Utd vs Blackforge

Ballyfermot Utd vs OLV