Raheny United vs Sheriff YC

Raheny United vs Bluebell Utd

Raheny United vs Templeogue United

Raheny United vs Sandyhill/Shangan

Raheny United vs Portmarnock

Raheny United vs Dunshaughlin Yths

Raheny United vs Sandyhill/Shangan

Raheny United vs Marino Ath

Raheny United vs Hartstown/Huntstown