Raheny United vs Garda FC

Raheny United vs Patrician Celtic

Raheny United vs Sheriff YC

Raheny United vs Bluebell Utd

Raheny United vs Templeogue United

Raheny United vs Sandyhill/Shangan

Raheny United vs Portmarnock

Raheny United vs Dunshaughlin Yths

Raheny United vs Sandyhill/Shangan

Raheny United vs Marino Ath