Vianney Boys vs Marino Ath

Vianney Boys vs Stoneybatter Athletic

Vianney Boys vs Ashbourne Utd

Vianney Boys vs Kinsealy Utd

Vianney Boys vs Celtic Park

Vianney Boys vs Chanel SSC

Vianney Boys vs Kinsealy Utd

Vianney Boys vs Trinity Donaghmede

Vianney Boys vs Greenfield Park

Vianney Boys vs Rivervalley Rgs