St Fergals vs Larkview

St Fergals vs Portrane Ath

St Fergals vs Harding IFFC

St Fergals vs St Ita’s FC

St Fergals Fc v Dundrum

St Fergals vs Marks Celtic

St Fergals vs Spartak Dynamo

St Fergals vs Palmerstown

St Fergals vs Booth Rd Cel

St Fergals vs Harding IFFC