Raheny United (B) vs Chanel SSC

Marino Ath vs Ashbourne Utd

Coolock Village FC vs Rivervalley Rgs

Coolock Village FC vs Swords Cel

Raheny United (B) vs Portrane Ath

Raheny United (B) vs St Ita’s FC

Coolock Village FC vs Marino Ath

Marino Ath vs Ballymun United

Raheny United (B) vs Swords Manor

Raheny United (B) vs Dunboyne AFC