Garden Co (B) vs Dundrum

Garden Co vs Harding IFFC

Garden Co vs Leicester Celtic

Garden Co vs St John Bosco

Garden Co (B) vs Leicester Celtic

Garden Co vs Larkview

Garden Co vs St Anthony’s Kilcoole

Garden Co (B) vs Harding IFFC

Garden Co vs Rathnew

Garden Co (B) vs Dundrum