Spartak Dynamo vs Ballyfermot Utd

Spartak Dynamo vs Dundrum

Spartak Dynamo vs OLV

Spartak Dynamo vs Marks Celtic

Spartak Dynamo vs Harding IFFC

Spartak Dynamo vs St Fergals

Spartak Dynamo vs Firhouse Carmel

Spartak Dynamo vs Lazio FC

Spartak Dynamo vs Newlands/Castle Park

Spartak Dynamo vs DCT Utd B